S$1500
家电 » 冰箱

全新没开封没激活 iPhone 13 Pro, 256G 远峰蓝 1500

全岛送货/邮寄
新旧 : 二手
日期 : 2022-08-26

全新未拆封iphone 13 pro 256GB, 远峰蓝 1500新元 。

正品官网购买。 有发票。 原价 S$ 1819.

全岛可送货。

有兴趣的朋友联系 :

Mr Hao 96473066

Henry hao