S$25
电子 » 手机配件

NANO UV 高清曲面全胶隐形全透明膜

新旧 : 二手
日期 : 2021-03-25
已经卖了!您来晚了。

指纹妙解(只有高清膜)

In stock UV glass⬇️model

XS Max/XR/XS

Note20Ultra/Note20

Note10plus/Note10

Note9/Note8

S20/S20plus/S20Ultra

S21/S21plus/S21Ultra

S10plus/S10/S10E

Reno3pro/4pro/5Pro

S8/S9

S8+/S9+

P30/P30Pro

P40Pro/P40proplus

Mate20Pro/Mate30/Mate30Pro/Mate40pro

XiaoMi 10

Find X 2 Pro

什么型号需要可以私信询问我哦👋

微信或者whatsapp为好😄

xychuang99